IMG-LOGO

โลกของหมาตัวน้อยแม้เป็นหมายังมีบุญ

TSB - * www.thailandband.com -        ขึ้นชื่อว่าหมาก็ทราบกันดีว่ามันคือสัตว์เดรัจฉาน แต่ในความเป็นหมาของมันนั้นกลับเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าของ ๆ มัน ในความโชคร้ายบางครั้งก็มีความโชคดี หมาบางตัวเกิดมาได้อยู่กับเจ้าของที่ดูแลมันเป็นอย่างดี แต่หมาบางตัวก็เกิดมาช่างอยู่กับความยากลำบากในโลกใบนี้ แต่มันก็เป็นเรื่องเวรกรรมบุญบาปที่ได้สร้างร่วมกันมา

Leave a Comment