IMG-LOGO

ความลับของสมอง สู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิต

TSB - * www.thailandband.com -          ไขความลับสมอง จิตใต้สำนึก 93% และกฏแห่งการดึงดูด คือกลไกของสมองการ "ดึงดูดพลังบวก" ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความร่ำรวย และความสำเร็จในชีวิต อยู่ในความลับของกลไกสมอง ที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว
http://youtu.be/eHizKTN3lP0

Leave a Comment