IMG-LOGO

โรงเรียนยากจนใช้ปี๊ปตีแทนกลองร้องเพลงชาติ

Post by - -


           โรงเรียนไม่มีเครื่องดนตรี ขณะที่เด็กๆ นักเรียน มีความสนใจเรื่องดนตรี จึงได้คิดที่จะหาวัสดุที่เหลือใช้มาทดแทนกลองจริง โดยยึดหลักพอเพียง เห็นว่าปี๊บใส่ขนม น่าจะมีเสียงที่ใกล้เคียงกับกลองจริง จึงนำมาทาสีและให้เด็กๆ ได้ใช้ตีให้จังหวะในการร้องเพลงชาติในทุกๆ เช้า ไปชั่วคราว

Leave a Commentwww.thailandband.com


***
IMG

วีดีโอแนะนำ