IMG-LOGO

มาร์ชกรุงเทพหมานคร (เนื้อเพลง)

Post by - -


กรุงเทพมหานครคู่สยาม ประดับไว้ ล้วนดูงาม สมนามนั่น ดั่งเทวาลงมาเสกสรร สารพันสิ่งเพลินตาทั่วไป กรุงเทพมหานครเขตเมืองหลวง ดุจดั่งสรวงทิพย์วิมานของชาวไทย ได้เชิดชูเมืองทองเกียรติ์ไกล เกิดตราหมายแห่งเมืองนี้มีสืบมา ในดวงตรามีเครื่องหมายไว้สำคัญ องค์อินทร์ทรงเอรวัณยามเยื้องท่า พระหัตถ์ซ้าย อัมรินทร์ทรงขอคชา พระหัตถ์ขวา วชิราวุธคู่หทัย กรุงเทพมหานครเด่นศักดิ์ศรี จะสิ่งไหนทั้งมวลมีพร้อมนำให้ เหล่าประชาร่มเย็นสุขใจ บ้านเมืองเราศิวิไลย์ทั่วถิ่นเอย

Leave a Comment


Elva London - Charcoal Toothbrush แปรงสีฟัน เซล ซื้อได้ 1 ชิ้น แแปรงสีฟัน ผู้ใหญ่ นุ่มมาก เส้นใย 22000 เส้น พร้อมที่ทำความสะอาดลิ้นด้านหลัง และกระบอกwww.thailandband.com


***
IMG

วีดีโอแนะนำ